de pl ch at
  service@carebiuro.de
cbb-office.com/

USŁUGA BUDOWLANA W NIEMCZECH A DEKLARACJA VAT

Kiedy składamy deklaracje VAT od usług budowlanych w Niemczech.

 

Polskie firmy budowlane, którzy świadczą swoje usługi na terenie Niemiec powinny pamiętać, że w odniesieniu do tego typu świadczeń ustawodawca przewidział szczególny sposób określania miejsca opodatkowania VAT. Usługi takie należy bowiem opodatkować w kraju, w którym znajduje się dana nieruchomość. Czy sprzedaż taką należy zatem wykazać w deklaracji VAT? Co do zasady należy pamiętać, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Pomimo tego przepisu mówiące, że usługi na nieruchomościach zagranicznych nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, podatnik może mieć obowiązek wykazania ich w deklaracji VAT-7(16)/VAT-7K(11) w przypadku gdy w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi poniósł w Polsce wydatki, od których zamierza odliczyć VAT. Podstawę opodatkowania takiej transakcji  należy wykazać w pozycji 11 deklaracji jako „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”. Co istotne, usług budowlanych nie wykazuje się w poz. 12 deklaracji – jest ona bowiem zarezerwowana wyłącznie dla usług, których miejsce opodatkowania określa się zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej nt. opodatkowania usług budowlanych świadczonych przez Twoją firmę budowlaną w Niemczech skontaktuj się już dziś z doradcą podatkowym kancelarii Carebiuro.de Na polskich i niemieckich podatkach znamy się od lat wspierając liczne polskie firmy budowlane w działalności na terenie Niemiec.

 

Gewerbe dla budowlanki
© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.