de pl ch at
  service@carebiuro.de
cbb-office.com/

POLSKA FIRMA JAKO PODWYKONAWCA W NIEMCZECH

Jak działa polska podwykonawcza firma w Niemczech.

 

To, że prowadzenie własnej działalności czy praca w Niemczech jest atrakcyjną alternatywą do polskich warunków wiadomo od lat. Sprzyja temu stabilna gospodarka Niemiec, koniunktura oraz brak rąk do pracy na lokalnym rynku związany z wieloma czynnikami takimi jak starzejące się społeczeństwo niemieckie czy brak fachowców w wielu branżach, które to luki z powodzeniem wypełniają profesjonaliści z Polski. Jeżeli nie chcesz rejestrować własnej działalności za granicą możesz skorzystać z interesującej opcji jaką jest wykonywanie usług na zlecenie niemieckiego kontrahenta w charakterze podwykonawcy. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia podatków i ubezpieczenia, które są kluczowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w każdym z europejskich krajów.

Jeżeli zawarłeś umowę jako podwykonawca np. usług budowlanych z niemieckim kontrahentem to co do zasady miejscem odprowadzania podatków nie jest kraj – Polska, w którym masz zarejestrowaną firmę lecz kraj w którym znajduje się budowana-remontowana nieruchomość a więc Niemcy. Zatem podatki będziesz musiał odprowadzić do niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia zdrowotnego? Podobnie jak w przypadku podatków – nie jest istotnym to w którym państwie mieszkasz, ani gdzie jest zarejestrowana Twoja działalność gospodarcza.  Decydujące znaczenie dla ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego będzie mieć to na terenie, którego Państwa świadczysz usługi.

Po więcej informacji związanych z podatkami i ubezpieczeniem dla polskich podwykonawców w Niemczech zapraszamy do polskiego biura księgowego Carebiuro.de. Profesjonalnie wspieramy polskich przedsiębiorców od wielu lat.

 

Firma w Niemczech
© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.